W ręce Twoje Panie, powierzam ducha mego

+ Janina Mazur

Zmarła 9 VI 2024
 
Pogrzeb zostanie odprawiony w piątek 14 VI o g. 14. Różaniec za zmarłą g. 13:30
Sunday the 16th.